ภาพบน.jpg
ภาพล่าง.jpg

About Us

บริษัท บี.พี.เอ็นริชเมนท์ จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Natural Yuzu

ส้มยูซุ  The amazing superfood ทั้งปลีกและส่ง มีทั้ง ยูซุไซรัป น้ำส้มยูซุคั้นสดแช่แข็ง เปลือกส้มยูซุแช่แข็ง และยูซุดาชิ เพื่อนำไปชูรสเมนูสร้างสรรค์ ที่หลากหลาย ทั้งเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวาน สินค้าส้มยูซุแท้จากญี่ปุ่น ธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับกลุ่มร้านกาแฟ ร้านอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรม

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.